General – Freq. and Time Response

Step 1 – Freq. and Time Response

Freq. and Time ResponseDenne wizarden viser deg hvordan WinMLS plotter frevens- og tidsrespons.

I det nedre plot vises tidsdata/impulsresponsen.

Hvis du klikker på 'Help’ knappen nedenfor, får du et eksempel på hvordan du kan måle lydkortet med dette setup.

Step 2 – Scope Mode

Scope ModeFor å velge en annen målemetode, gå til MeasurementSettings… som vist på bildet.

Som standard viser dette oppsett Impulse/Frequency Response. Hvis man velger Scope Mode plottes bare inn-signalet.

Selv om Impulse/Frequency Response er valgt er det fortsatt mulig å plotte resultatet i Scope Mode. Det betyr at signalets nivå blir målt (f.eks. SPL level) og ikke systemets gain.

Klikk help knappen nedenfor for mer forklaring.

Step 3 – Glatting av det øvre Plot

Glatting av det øvre PlotI det øvre plot vises frekvens responsen.

For å slå på glatting for dette plot, klikker du på knappen som er vist på bildet. Denne fins på Active Plot Toolbar.

Dersom du ikke finner denne knappen gå til PlotPlot Type SettingsFrequency Response/Spectrum…. Kryss av i boksen som er merket Smoothing.

Step 4 – Måling av lave frekvensen

Måling av lave frekvensenDersom du bare ønsker å måle lave frekvenser, gå til MeasurementSettings…. Kryss av i boksen Imp/Freq Res.

Klikk help knappen nedenfor for mer informasjon.