Sound System – Stereo and Surround

Step 1 – Introduksjon

IntroduksjonDenne Wizard viser deg hvordan du kan foreta en full kalibrering av et stereo eller hjemmekino anlegg.

For flere detaljer og retningslinjer om 5.1 oppsett klikk på help knappen for å vise Dolby Laboratories Guide to Home Theater Sound*.

*Du trenger Adobe Acrobat Reader, samt internett tilkobling for å vise document. Se www.adobe.com for å laste ned gratis versjon av Adobe Acrobat Reader.

Step 2 – Høyttalerplassering

HøyttalerplasseringHøyttalerplasseringen er veldig viktig for å oppnå best mulig lyd.

Før du begynner målingen bør du vurdere høyttalernes plassering.

help knappen i forrige steg kan gi deg nyttig informasjon om plassering av høyttalerne.

Klikk help knappen nedenfor for eksempler på kalibrering av studio monitorer.

Step 3 – Lydkort

LydkortHvis du ikke har lastet inn innstillinger for ditt lydkort, gå til SetupLoad… og velg ditt lydkort i listen.

Klikk på Load knappen for å laste inn lydkort oppsettet. Etter å ha gjort dette, må du laste inn Stereo and Surround oppsett på nytt.

Hvis du ikke finner ditt lydkort i listen klikker du på help knappen nedenfor. Hjelp filen gir deg instruksjon om hvordan du setter opp lydkortet manuelt.

Step 4 – Lydkortets forsinkelse

Lydkortets forsinkelseFor å kunne måle korrekt forsinkelse må lydkortet settes opp med rette innstillinger.

Prosessen som korrigerer for forsinkelse i lydkortet, korrigerer også for frekvensresponsen, slik at denne blir nøyaktig.

Hvis du ikke er sikker på om lydkortet ditt er satt til å måle korrekt forsinkelse, klikker du på help nedenfor for å få informasjon om hvordan dette gjøres.

Step 5 – Hva skal du måle?

Hva skal du måle?Når vi kalibrerer lydanlegget ønsker vi å sjekke følgende:

- At frekvensresponsen er jevn og mest mulig lik for alle høytalere.

- At alle høytalere spiller med samme volum.

- At alle høytalere er tilkoblet med samme polaritet.

- At alle høytalere er synkronisert slik at lyden fra hver høyttalerne treffer lytteren samtidig. (Detter er kun mulig for EN lyttefpossisjon og anbefales ikke for flere lyttere)

Step 6 – Mikrofon

MikrofonPlasser mikrofonen i lytteposisjonen i ørehøyde ca 1,2 meter fra gulv. Mikrofonen bør helst monteres på et stativ og pekes rett opp.

Koble mikrofonen til lydkortets mikrofon-inngang. Dersom man har en separat mikrofonforsterker brukes lydkortets linje-inngang, venstre kanal.

Step 7 – Tilkoblinger

TilkoblingerReceiveren har vanligvis RCA(phono) -tilkobling som vist på tegningen. Hvis du har en Stereo forsterker brukes CD eller AUX inngangen.

Begynn med å skru ned volumet. Koble så den venstre utgangen fra lydkortet til venstre kanal (main) på receiveren. Subwoofer skal være avslått.

Sjekk at signal delay eller processing er avslått på A/V receiveren. Nullstill equalizer eller tonekontroller og slå av loudness.

Step 8 – Lydkortets mikserenhet

Lydkortets mikserenhetDersom denne mikseren vises vil WinMLS kontrollere lydkortets mikserenhet.

Spakene vist på wizard-bildet kan benyttes til å sette nivået for inn og utgang.

Hvis ikke, gå til neste steg.

Step 9 – Ingen Windows mikser

Ingen Windows mikserDersom mikseren ser slik ut, styres ikke lydkortets mikserenhet av WinMLS og følgende må tas i betraktning:

Det er ikke mulig å sette nivået fra WinMLS. Nivået må settes i lydkortets egen software eller ved hjelp av en ekstern mikser.

Klikk på help knappen nedenfor for mer info.

Step 10 – Teste nivå

Teste nivåHar du husket å skru ned volumet på receiveren?

Test nivå ved å klikke på den blå test-knappen.

Når du skrur opp volumet på reciveren, skal du høre test signalet. Skru opp til et passende volum.

Sett inngangs nivået slik at det viser mellom -40dBFS og -3dBFS.

Du bør unngå nivåer opp mot 0 dBFS (hvilket betyr digital klipping. Dette indikeres av et rødt lys).

Step 11 – Første måling

Første målingTrykk GO eller F3 for å starte målingen.

Legg merke til nivået. Dersom det lyser rødt på toppen av meteret, indikerer det digital klipping. Reduser inngangs eller utgangsnivået og gjør en ny måling.

Neste steg forklaren den første målingen.

Step 12 – Dette ser du på skjermen

Dette ser du på skjermen- Det øverste plot viser frekvensresponsen.

- Nederste plot til venstre viser nivået i dBC.

- Midterste plot nede viser polaritet.

- Nederste plot til høyre viser forsinkelse (den tiden det tar fra lyden spilles av i høytaleren til den når mikrofonen).

Step 13 – Frekvensrespons plott

Frekvensrespons plottStuder grafen som viser frekvensresponsen.

I et vanlig rom som ikke er spesialbehandlet med tanke på akustikk vi det være normalt med avvik på 10 til 15dB.

Ett av hovedmålene med kalibreringen er å minimalisere avvik i frekvensresponsen. En effektiv måte å gjøre dette på er å endre på høytalerens plassering.

Forsøk å flytte på høytaleren og gjør nye målinger.

Step 14 – Lydtrykk målt i dBC

Søylen i det nedre plott til venstre viser lydtrykket i dBC.

Hver høytaler bør vise samme nivå.

Step 15 – Polaritet

PolaritetSøylen i det midtre plottet nede viser polaritet.

Det er viktig at alle høytalere har samme polaritet.

På bildet til venstre viser alle målinger samme polaritet.

Dersom du får problemer med å måle korrekt polaritet kan det hende du må flytte mikrofonen nærmere høyttalerne. Ved 10 cm avstand er du sikret korrekt måling. Dette skyldes at reflekterende flater i rommet kan påvirke målingen.

Step 16 – Delay (forsinkelse/avstand)

Delay (forsinkelse/avstand)Søylen i plottet nede til høyre viser tiden som lyden bruker fra den spilles av i høytaleren til den når mikrofonen. Tiden avgjøres av avstanden.

I et stereo oppsett bør det være samme avstand til begge høytale. Dersom det ikke er tilfelle flyttes den ene høytaleren til det blir lik avstand.

Dersom du har et surround system kan du kanskje kompensere for dette ved å sette inn forsinkelse for hver enkelt høytaler (se neste steg) på A/V receiveren.

Step 17 – A/V Receiver

A/V ReceiverIf your A/V receiver is able to set different delays for each channel, you can enter the delay measured with WinMLS.

This should be done when the speaker has different distances to the listening position.

It may not be possible to place your speakers in a perfect circle around you. And even if it is possible, this may not give the best results for the frequency response.

Step 18 – Vise tid(ms) eller avstand(meter/feet)

Vise tid(ms) eller avstand(meter/feet)Enkelte A/V receivere ber deg sette inn avstanden i meter eller fot–isteden for tid oppgitt i millisekunder (ms).

For at plottet skal vise avstand i meter eller fot gjør du følgende: Klikk på plottet Delay for å markere dette som aktivt. Gå til PlotPlot Type SettingsTime Data….

Sett horizontal axis til Distance (meter) eller Distance (feet) som vist på figuren.

NB: du må kansje trykke på refresh for at endringen skal tre i kraft.

Step 19 – Bølgelengden i Meter eller Fot

Bølgelengden i Meter eller FotHvis frekvensrespons plottet er aktivt vises bølgelengden i statusfeltet.

Hvis man flytter markøren til en topp i kurven vil man kunne se hel (w:), halv (w/2:) eller kvart (w/4:) bølgelengde for den aktuelle frekvensen.

For å endre dette til Fot, gå til PlotPlot Type SettingsTime Data… og endre m/s til ft/s som vist på bildet til venstre.

Step 20 – Measurement Panel

Measurement PanelFor å lagre en måling klikker du på den knappen i Measurement Panel verktøylinjen som har det rette navnet.

For måling av venstre hovedhøytaler velger du Left som vist på bildet til venstre.

Målinger som ikke er festet til en av knappene kan slettes fra minnet ved å gå til PlotErase Curve(s)….

Klikk på help knappen nedenfor for ytterligre informasjon.

Step 21 – Meas. Panel innstillinger

Meas. Panel innstillingerDu kan gi knappene i Measurement panel nye navn som passer bedre til det systemet du skal kalibrere.

Dette gjør du ved å klikke på knappen som er vist på bildet.

Klikk på help nedenfor for ytterligere informasjon.

Step 22 – De resterende høytalerene

De resterende høytalereneDu bør nå ha fått en bra måling av venstre hoved høytaler og lagret den i Measurement Panel verktøylinjen.

Skru ned volumet på receiveren for å beskytte høytalerne. Flytt inngangskabelen fra L main til R main.

Repeter fremgangsmåten til du har fått måling av alle høytalerne i systemet (unntatt sub som blir forklart senere).

Husk: Når du har fått en måling du er fornøyd med så lagrer du den i Measurement Panel.

Step 23 – Resultat

ResultatHer vises et typisk eksempel på venstre og høyre høytaler målt i et studio. Frekvensrespons kurven bør være så flat som mulig og mest mulig lik for begge sider.

For å oppnå dette må du kanskje:1. Prøve forskjellige høytalerplasseringer2. Forandre lytteposisjon (dersom mulig)3. Justere høytalernes gain slik at kurvene har samme nivå (dBC).4. Dersom det er mulig kan du bruke equalizer for å jevne ut kurven.

Klikk på help knappen nedenfor for mer informasjon om måling av studio.

Step 24 – Subwoofer

SubwooferEt eget oppsett for plassering av subwoofer er tilgjengelig, Dette kan du laste inn fra SetupLoad….Ved hjelp av dette oppsettet kan du måle hvordan Subwooferen spiller sammen med hovedhøytalerne.

Koble lydkortets Venstre utgang til Main L (koble til L først, du kan senere koble til R). Koble lydkortets Høyre utgang til Subwoofer inngangen.

Start målingen. Du skal nå høre lyd både fra venstre høytaler og subwoofer.

Step 25 – Subwoofer (del II)

Subwoofer (del II)Målet er å oppnå en mest mulig jevn overgang mellom subwooferen og de andre høytalerne. Den røde kurven viser en bra overgang, mens den blå kurven indikerer at det er problemer.

For å bedre overgangen kan du prøve å flytte en av høytalerne (hvis mulig). Du kan også forsøke å invertere polariteten på subwooferen eller endre på delefrekvensen.

Merk: Måling av polaritet og forsinkelse for subwoofer vil ikke gi nøyaktige verdier.

Step 26 – Comments

CommentsSome figures in this wizard are used by kind permission by Dolby Laboratories.

Step 27 – Kalibrere mikrofon inngangen?

Kalibrere mikrofon inngangen?For kalibrering av surround system anbefales det å kalibrere mikrofoninngangen, siden volumet bør være ca 85 dBC i lytteposisjon ved aspilling av film.

Dersom det ikke er viktig å vite det nøyaktige volumet i dBC så kan du hoppe over teksten under og gå videre til neste steg.

Å kalibrere mikrofon inngangen er enkelt dersom du kjenner mikrofonens følsomhet. Det er også mulig å bruke en mikrofon kalibrator.

Klikk på help knappen nedefor for instrukjon i kalibrering.