Sound System – Stereo and Surround

Step 1 – Johdanto

JohdantoTämä Opas avustaa Sinua kalibroimaan Stereo- tai Surround- järjestelmäsi.

Lisätietoja ja viitelinjoja 5.1 Surround- järjestelmistä saat klikkaamalla "Help"- painiketta, joka avaa Dolby Laboratories:in "The Dolby Guide to Home Theater Sound" dokumentin PDF- muodossa.

Tarvitset Adobe Acrobat Reader:in .pdf- dokumentin selaamiseen. Ospitteesta www.adobe.com voit ladata Adobe Reader:in ilmaiseksi.

Step 2 – Kaiuttimien sijoittelu

Kaiuttimien sijoitteluKaiuttimien sijainnilla on erittäin suuri merkitys tavoiteltaessa parasta mahdollista äänentoistoa.

Sen vuoksi kaiuttimien sijainnit tulisi harkita huolellisesti ennen mittauksien aloittamista.

help dokumentti edellisessä Oppaan osiossa antaa Sinulle hyödyllisiä neuvoja Surround järjestelmän kaiuttimen sijoittelussa.

Tämän osion help painike avaa "Sound System Calibration" Power Point dokumentin, josta löydät WinMLS- mittausesimerkkejä.

Step 3 – Äänikortin asetukset

Äänikortin asetuksetJos et ole vielä ladannut äänikorttisi asetuksia, voit tehä sen valitsemalla SetupLoad… Valitse äänikorttisi listasta kuten viereinen kuva osoittaa.

Klikkaa Load painiketta, jolloin ohjelma lataa äänikorttiisi sopivat asetukset. Tarkista ja hyväksy asetukset.

Jos äänikorttiasi ei ole listassa, klikkaa tämän osion help painiketta, jolloin saat lisätietoja muiden äänikorttien asetuksista.

Step 4 – Äänikortin viive

Äänikortin viiveSaadaksesi aikaan luotettavia mittaustuloksia viiveissä, äänikortti täytyy säätää.

Äänikortin viivekorjaus in WinMLS:ssä korjaa myös taajuusvasteen tarkkuuden.

Klikkaa help painiketta, josta saat lisäohjeita kuinka äänikortti säädetään ja oikeat viivemittaus- tulokset saadaan aikaan.

Step 5 – Mittaukset

MittauksetSeuraavat mittaukset ovat välttämättömiä äänijärjestelmän kalibroinnissa:

- Taajuusvaste. Kaikkien kaiuttimien vasteet ovat tasaiset ja yhdenmukaiset- Tasot. Kaikki kaiuttimet toistavat yhtä lujaa, samalla äänenpaineella (suhteellinen tai absoluuttinen).- Napaisuus. Kaikkien kaiuttimien napaisuus on yhdenmukainen.- Tahdistus. Kaikki kaiuttimet ovat tahdistettu yhtenäiseksi kuuntelupisteen kulkuaikoja silmälläpitäen.

Step 6 – Mittamikrofoni

MittamikrofoniAseta mittamikrofoni kuuntelupisteeseen korvien korkeudelle, n. 1.2 metrin (4 jalkaa) päähän lattiasta. Asenna mikrofoni mikrofonitelineelle ja käännä mikrofoni osoittamaan suoraan ylöspäin.

Kytke mikrofonikaapeli äänikorttisi mikrofoni- liitäntään. Jos käytät erillistä etuvahvistinta, kytke vahvistimen lähtö äänikorttisi vasempaan (L) linjasisäänmenoon (LINE).

Jos mikrofonisi taajuusvaste on epätasainen, sen voi korjata (merkitsevätaajuusvaste). Klikkaa Help painiketta saadaksesi lisätietoa tästä korjauksesta.

Step 7 – Kytkennät

KytkennätA/V vahvistimen liittimet ovat normaalisti RCA (phono)- tyyppisiä, kuten kuva osoittaa.

Jos vahvistimessasi ei ole erillistä Ext. decoder sisäänmenoa, käytä tällöin CD tai AUX sisäänmenoja.

Käännä äänenvoimakkuus kokonaan pois. Kytke äänikorttisi vasen ulostulokanava vahvistimesi vasempaan sisäänmenokanavaan. Subwoofer:in tulee olla pois päältä.

Varmista A/V- vahvistimestasi , ettei mikään viivästys tai prosessointi ole päällä.

Step 8 – Mikseri

MikseriJos Opas näyttää esimerkkikuvan mikserin, WinMLS kontrolloi äänikortin mikseriä.

Voit käyttää näitä säätimiä sisääntulo- ja ulostulovoimakkuuden säätämiseen.

Jos esimerkkikuvaa ei näy Oppaassa, klikkaa "Next" painiketta.

Step 9 – Tasomittari

TasomittariJos tämä mittari ilmestyy, se ilmaisee sen, että WinMLS EI kontrolloi Windows:in mikseriä.

Huomaa, että tällöin et voi säätää mitään tasoja suoraan WinMLS:stä. Säädä tasot joko äänikorttisi paneelista tai mikseristä.

Klikkaa help painiketta saadaksesi lisäohjeita.

Step 10 – Testitasot

TestitasotEnsimmäiseksi, käännä äänenvoimakkuus pois A/V- vahvistimestasi !

Paina sinistä TEST painiketta.

Lisää varovasti äänenvoimakkuutta vavhvistimessasi, kunnes kuulet testisignaalin. Säädä voimakkuus sopivalle tasolle.

Säädä sisäänmenovoimakkuus -40 dBFS ja -3 dBFS välille.

Vältä 0 dBFS lähestyviä voimakkuustasoja. jos punainen valo syttyy, signaali on tällöin liian voimakas aiheuttaen digitaalista säröä.

Step 11 – Mittauksen aloitus

Mittauksen aloitusAloita mittaus valitsemalla: MeasurementStart alasvetovalikosta.

Tarkkaile tasoja. Signaalitason ylikuormitus ilmenee punaisen merkkivalon syttyessä mittarin yläosassa. Vähennä tasoja joko Input- tai Output- säätimistä ja aloita uudelleen.

Seuraavat Oppaan osiot kuvaavat mittausprosessia.

Step 12 – Päänäkymä

Päänäkymä- Ylin käyrä esittää taajuusvastetta.

- Vasemmalla alalaidassa on äänenpaineen graafinen esitys.

- Keskimmäinen alarivissä esittää napaisuutta.

- Alarivin oikeanpuoleinen kuva esittää viiveaikoja (Aika joka ääneltä kestää edetä kaiuttimesta mittamikrofoniin).

Step 13 – Taajuuskaavio

TaajuuskaavioYhtenäinen viiva esittää taajuusvastetta.

Tyypillisessä akusoimattomassa tai säätämättömässä tavallisessa huoneessa taajuuksien vaihtelu on 10–15 dB luokkaa.

Äänijärjestelmän kalibroinnin tärkein päämäärä on minimoida nämä vaihtelut taajuusvasteessa. Tehokas tapa on hakea paras kaiuttimen sijainti.

Kokeile muuttaa kaiuttimen sijaintia ja mittaa uudelleen.

Step 14 – dBC

Vasemman alalaidan palkki esittää äänenpainetta dBC yksikköinä.

Voit käyttää tätä näyttöä vertailemaan kaiuttimien toistovoimakkuuksia ja säätää kaiuttimet toistoltaan yhdenmukaisiksi.

Todo: It is clear recommendations for the level, insert these here.Insert picture

Step 15 – Napaisuus eli polariteetti

Napaisuus eli polariteettiKeskimmäinen näyttö ilmaisee polariteetin, tässä kuvassa kaikilla kaiuttimilla napaisuus on (1).

Saavuttaaksesi hyvän äänentoiston, kaikkien kaiuttimien napaisuuen on oltava sama (1 tai -1).

Jos kaiutin on asennettu lähelle heijastavia pintoja (esim. lattia tai seinä) napaisuuden mittaaminen kuuntelupisteestä on vaikea.

Tällöin voit mitata napaisuuden asettamalla mikrofonin kaiuttimen eteen n.10 cm (4") päähän ja toistamalla mittauksen.

Step 16 – Viive (Etäisyys)

Viive (Etäisyys)Alarivin oikeanpuolimmaisin esitys ilmaisee Viiveen, siis ajan jonka ääni tarvitsee edetessään kaiuttimesta mittamikrofoniin.

Stereojärjestelmissä Vasemman ja Oikeas viiveiden tulisi olla täsmälleen samat. Jos ei, kokeile siirtää joko kaiuttimia tai kuuntelupistettä.

Surround- jorjestelmissä viiveen (tai etäisyyden) voi myös säätää vahvistimessa sisäisesti jokaiselle kaiuttimelle erikseen.

Step 17 – A/V vahvistin

A/V vahvistinJos A/V- vahvistimessasi on sisäisesti säädettävät viiveasetukset jokaiselle kaiuttimelle, voit käyttää WinMLS:n viivemittatuloksia niissä.

Tämä on hyösyllistä etenkin silloin, kun kaiuttimien etäisyydet vaihtelevat.

Ihanteelisen kaiutinsijainnin löytyminen ei välttämättä tarkoita sitä, että kaiuttimet olisivat täydellisessä ympyrässä ympärilläsi. Luota mittaustuloksiin ja korviisi.

Step 18 – Viiveasetukset

ViiveasetuksetEräät A/V- vahvistimet pyytävät syöttämään etäisyyden joko metreinä tai jalkoina millisekuntien sijaan (delay in ms).

Voit muuttaa arvoja klikkaamalla: PlotPlot Type SettingsTime Data….

Valitse Horizontal axis Distance (meter) tai Distance (feet) kuten viereisestä kuvasta ilmenee.

Huomaa, joudut ehkä päivittämään (refresh) viivenäytön saadaksesi muutokset näkyviin.

Step 19 – Mittajärjestelmien muuttaminen

Mittajärjestelmien muuttaminenJos Taajuusvaste- ikkuna on aktiivinen, Statuspalkissa (oikealla alhaalla) näkyy koko-, puoli- tai neljäsosa- aallonpituus kursorin osoittamassa paikassa.

Tämä helpottaa näkemään, esim. millä aallonpituudella tietty korostuma taajuusvasteessa sijaitsee.

Muuttamalla mittajärjestelmien arvoja esim. Jaloiksi, valitse PlotPlot Type SettingsTime Data… ja vaihda m/s ft/s :ksi kuten viereinen kuva osoittaa.

Step 20 – Mittauspaneeli

MittauspaneeliVoit tallentaa mittaustulokset Mittapaneeliin klikkaamalla kaiuttimen nimeä, Vasemman kaiuttimen mittaustulos tallennetaan klikkaamalla "Left" painiketta, kuten kuvasta ilmenee.

Mittaustulokset, joita ei ole liitetty Mittapaneeliin, voidaan poistaa valitsemalla PlotErase Curve(s)….

Klikkaa help painiketta saadaksesi lisäohjeita.

Step 21 – Mittauspaneelin lisäasetukset

Mittauspaneelin lisäasetuksetVoit nimetä Mittapaneelin painikkeet vastaamaan järjestelmää, jota olet kalibroimassa klikkaamalla painiketta.

Klikkaa help painiketta saadaksesi lisäohjeita.

Step 22 – Mittauksen jatkaminen

Mittauksen jatkaminenOlet nyt saavuttanut hyvän mittaustuloksen vasemmalle kaiuttimelle ja tallentanut sen Mittapaneelin "Left" painikkeeseen.

Suorita sama mittaus myös muille järjestelmän kaiuttimille: Käännä äänenvoimakkuus pois vahvistimestasi suojellaksesi kaiuttimiasi.Vaihda liittimet vasemmasta oikeaan (R).

Toista sama mittaus kaikille kaiuttimille (poissulkien Subwoofer:in, joka katetaan myöhemmin)

Muista tallentaa onnistuneet mittaukset Mittapaneeliin!

Step 23 – Mittaustulosten tulkinta

Mittaustulosten tulkintaViereinen kuva osoitta tyypillisen vasemman ja oikean kaiuttimen mittaustulokset studiossa. Ideaaliset käyrät ovat mahdollisimman tasaisia ja yhdenmukaisia. Saavuttaaksesi tämän, kokeile seuraavaa:

1. Kokeile eri kaiuttimien sijainteja2. Vaihda kuuntelupistettä, jos mahdollista.3. Säädä äänenvoimakkuus (volume) kaikille kaiuttimille yhdenmukaiseksi (dBC).4. Jos mahdollista, käytä ekvalisaattoria tasoittamaan taajuusvastetta.

Klikkaa help painiketta saadaksesi lisätietoa studiomittauksesta.

Step 24 – Subwoofer

SubwooferLataa Subvooferin mitta-asetukset valitsemalla: SetupLoad….

Tässä asetuksessa Subwoofer mitataan yhdenmukaiseksi toisen pääkaiuttimen kanssa.

Kytke äänikorttisi vasen kanava pääkaiuttimeen . Kytke ensin vasempaan (L), voit vaihtaa myöhemmin oikeaan R). Kytke äänikorttisi oikea kanava Subwoofer:in sisäänmenoon.

Aloita mittaus. Sinun tulisi nyt kuulla signaali sekä Subwoofer:ista sekä vasemmasta pääkaiuttimesta.

Step 25 – Subwoofer (Part II)

Subwoofer (Part II)Päätarkoituksena on saavuttaa tasainen siirtymä Subwoofer:in ja muiden kaiuttimien välille. Punainen käyrä osoittaa hyvää siirtymää kun sininn taas osoittaa siirtymäaluee ongelmista Subwoofer:in ja pääkaiuttimen välillä.

Parantaaksesi tulosta, voit:1) siirtää jotain kaiuttimista (jos mahdollista)2) kääntää vaihekytkintä Subwoofer:issa3) Muutella mahdollisia säätöjä A/V vahvistimessasi (kuten esim.rajataajuus- Crossover )

Huomaa myös, että napaisuus- ja viivetulokset Subwooferissa voivat olla epäluotettavia.

Step 26 – Kommentit

KommentitEräiden Oppaassa näkyvien kuvien käyttöön on ystävällisesti saatu Dolby Laboratories:in lupa.

Step 27 – Mikrofonin kalibrointi ?

Mikrofonin kalibrointi ?Surround järjestelmien säätämiseksi , on suositlteltavaa kalibroida mikrofonisisäänmeno, sillä äänenvoimakkuuden tulisi olla säädetty 85 dBC tasoon toistettaessa.

Jos absoluuttisen äänenpaineen dBC saavuttaminen ei ole tärkeää, mikrofonisisäänmenon kalibroimisen ja seuraavan tekstin voi sivuuttaa.

Mikrofonin sisäänmenon kalibroiminen on helppoa jos tiedät mikrofonisi herkkyyden. Voit tehdä tämän myös äänikalibraattoria käyttäen.

Lisäohjeita saat klikkaamalla "Help"- painiketta.